25. august 2017

Areal & landskap

Berlevaag svømmehall

Berlevåg svømmehall

Vi blir stadig flere mennesker og vi tar stadig mer plass. Derfor blir også samhandlingen mellom bygg, infrastruktur og utmark stadig viktigere. Vi i UnionConsult leverer komplett tverrfaglig rådgivning relatert til all byggevirksomhet utomhus. 

Vårt mål er å bidra til et helhetlig, bærekraftig og estetisk uttrykk som forener menneskenes behov og hensynet til våre omgivelser og naturen. Vårt design skal lage gode løsninger som er praktiske i hverdagen, og hvor behov for transport og inngrep er minimale.

Våre landskapsarkitekter og arealplanleggere jobber tett opp mot teknisk infrastruktur, samferdsel og arkitektur for å være bindeleddet mellom det enkeltstående bygget og de omgivelser som blir påvirket. For oss er det en selvfølge at dette skal gjennomføres på en estetisk god måte som ivaretar morgendagens behov og hensyn.

Våre tjenester omfatter blant annet landskapsarkitektur, regulerings- og areal planlegging etter Plan og bygningsloven og by- og regionalplanlegging.


Les mer om:

Landskapsarkitektur

Regulering

Et lite utvalg av våre prosjekter: