5. september 2017

Regulering

Regulerings- og arealplaner skal bidra til en helhetlig løsning for det området som skal transformeres. Vår tverrfaglighet og tette oppfølging av alle parter sikrer en optimal gjennomføring av en ofte langvarig og komplisert prosess med å utarbeide arealplaner.

I gjennomføringen av planarbeidet er vi i UnionConsult opptatt av å ta hensyn til de eksisterende verdiene og kvalitetene, samtidig som vi vil bidra til å finne nye verdier og kvaliteter som underbygger og forbedrer områdets miljø, økonomi og økologi. Det er nettopp i denne typen prosjekter vår organisering og vår tette oppfølging kommer kunden til gode.

Vi utarbeider alle typer arealplaner etter plan- og bygningsloven – som kommunedelplaner, område- og detaljregulering og søknader om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplaner.


Les mer om:

Landskapsarkitektur