25. august 2017

Bygg

Sametinget

Sametinget

UnionConsult har over 60 års erfaring med prosjektering og planlegging innen byggfagene. Vi har gjennomført prosjekter fra Sydpolen til Svalbard, og har deltatt i flere av de mest prestisjetunge byggeprosjektene som er gjennomført i og utenfor landet.

Solid, sikker og nyskapende

Vi har opparbeidet oss spesialkompetanse på forsvarsinstallasjoner og byggerier i ekstreme klima som gjør at egenskaper som soliditet og sikkerhet har vært en selvfølge, samtidig som nytenking og ingeniørkunst har blitt en del av vår kultur for å gjennomføre prosjektene på en god måte.

Energi og miljø

UnionConsult har vært en foretrukket rådgiver i prosjekter med høye krav til miljø og ekstreme krav til lavt energiforbruk. Vi har prosjektert bygg som produserer energi i løpet av året, og planlagt bygg i svært sensitive klima som på Svalbard og Sydpolen. Dette gjør at vi har opparbeidet oss svært god kompetanse innen prosjektering av energi- og miljøoptimale bygg.


Les mer om:

Akustikk, støy og vibrasjoner

Brann

Bygningsfysikk

Geoteknikk

Konstruksjonsteknikk

Et lite utvalg av våre prosjekter: