4. september 2017

Akustikk, støy og vibrasjoner

Akustikk

I et bygg med gode lydforhold er all unødvendig og forstyrrende lyd redusert mest mulig. UnionConsult hjelper sine oppdragsgivere med å oppfylle myndighetskrav til støy og lydforhold.

Gode lydforhold gir gode opplevelser

Lydforholdene er ofte noe av det første man får tilbakemeldinger om fra brukere av nye bygninger. Støy fra naboer, samferdsel og tekniske installasjoner påvirker helsen og livskvaliteten negativt for mange personer. I rom og arealer der lydforholdene er gjennomtenkte bidrar de derimot til å gi gode opplevelser og fremhever design og kvalitet.

Kostnadseffektive og riktige løsninger

Vår akustikkavdeling bidrar med alt fra måling av støy og vibrasjoner fra samferdsel til beregning av romakustiske parametere i store saler.

Vi utvikler kostnadseffektive og riktige løsninger for hvert enkelt tilfelle, og arbeider med lydprosjektering i alle typer byggeprosjekter. I tillegg har vi lang og bred kompetanse innfor måling og beregning av lyd, støy og vibrasjoner.


Les mer om:

Brann

Bygningsfysikk

Geoteknikk

Konstruksjonsteknikk

 

Et utvalg av våre akustikk-, støy- og vibrasjonsprosjekter: