4. september 2017

Bygningsfysikk

UnionConsult er blant bransjens ledende fagmiljø innen energieffektive bygg og bygningsfysikk. Vi har gjennomført en rekke prosjekter med aktivhus, passivhus, svømmehaller og rehabilitering og etterisolering av mur og tegl-bygninger.

Bygging av energieffektive bygg og rehabilitering av eldre bygg krever solid kompetanse for å unngå skade på bygningskroppen og forhindre dårlig inneklima. Bygningsfysikk omhandler fukt- og varmetransport i konstruksjoner, trykkforhold og luft- og regntetthet i materialer. Bygningsfysikk har også en sentral rolle innen energieffektive løsninger for bygg.

Tverrfaglighet gir optimale løsninger

Bygningsfysikk er et utpreget tverrfaglig område og våre rådgivere jobber nært sammen med både de tradisjonelle konstruksjonsfagene, arkitektur og de tekniske fagene som VVS. Hos oss sitter alle fag samlet under ett tak, og terskelen for å få en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til de kompliserte problemstillingene er lav hos UnionConsult.

Tjenester

Unionconsult tilbyr blant annet:

  • Prosjektering, rådgivning og oppfølging
  • Tidligfaserådgivning
  • Uavhengig kontroll
  • Kontrahering, oppfølging
  • Bistand ved troubleshooting og skadesaker

Modellerings og beregningsverktøy

UnionConsult gjennomfører alle beregninger og simuleringer på topp moderne utstyr og i de mest anerkjente programvarene i markedet. Vi har maskinpark for å gjennomføre komplette CFD-simuleringer i bygg, i tillegg til BIM-relatert spesialprogramvare.


Les mer om:

Akustikk, støy og vibrasjoner

Brann

Geoteknikk

Konstruksjonsteknikk

Et utvalg av våre byggprosjekter: