4. september 2017

Geoteknikk

I alle bygg- og anleggsprosjekter må man ha god og sikker informasjon om grunnforholdene før konstruksjonene kan dimensjoneres. 

UnionConsult tilbyr blant annet følgende tjenester innen geoteknikk:

  • Planlegging, koordinering, gjennomføring og rapportering av grunnundersøkelser
  • Utarbeidelse av geoteknikk rapport
  • Tidligfaserådgivning
  • Uavhengig kontroll (KPRO og KUTF)

Les mer om:

Akustikk, støy og vibrasjoner

Brann

Bygningsfysikk

Konstruksjonsteknikk

Et utvalg av våre byggprosjekter: