6. september 2017

Konstruksjonsteknikk

Vi prosjekterer konstruksjoner i stål, betong og tre, innen bygg og samferdsel. Vår konstruksjonsavdeling har også spesialkompetanse innen konstruksjoner i arktiske klima og i og på fjell.

Robuste og trygge bygg

Konstruksjonsteknikerne i UnionConsult sørger for å finne bærekraftige og solide løsninger som gir robuste og trygge bygg i hele dets levetid. Vi dimensjonerer og prosjekterer offentlige og private bygg, samferdsel, fjellanlegg og industri.

Vi er spesielt stolte av vår kompetanse innen byggerier i arktiske klima, der vi har dimensjonert og prosjektert løsninger i verdens tøffeste miljøer. Vi vil påstå at når vi får et bygg til å stå i mot klimaet på Svalbard og Sydpolen, så skal vi også klare å designe konstruksjoner i resten av verden.


Les mer om:

Akustikk, støy og vibrasjoner

Brann

Bygningsfysikk

Geoteknikk

 

Et utvalg av våre byggprosjekter: