25. august 2017

Eiendom & prosjektadministrasjon

Alle prosjekter og alle bygg trenger oppfølging. UnionConsults tverrfaglige team bistår både i ledelse av prosjekter i byggefasen, men tar også et helhetsansvar for eiendommen fra idé til sanering.

UnionConsult ønsker å skape merverdi for alle byggherrer, uavhengig av deres egen kompetanse og ønske om deltagelse. I et marked der det er mulig å skape store verdier gjennom utvikling av landområder til bygg og anlegg, og hvor kravene til kompetanse for å gjennomføre gode prosjekter stadig blir større, ser vi at UnionConsults know-how og tette oppfølging kan være et viktig suksesskriteria.

Vi kan ta ansvar for prosjektet allerede før objektet er kjøpt, i byggefasen, ved salg og utleie, og til bygget skal rives.

Prosjektledelse og prosjekterings- og byggeledelse

UnionConsult tilbyr både prosjektledere og prosjektlederteam tilpasset oppdragsgivers behov. Vårt PA-personell sitter sammen med våre øvrige rådgivere og får faglig bistand i alle spørsmål som kan dukke opp i løpet av byggeprosessen.

Eiendomsadministrasjon

UnionConsult påtar seg totalansvar for administrasjon og utvikling av eksisterende eiendom. Vi tilbyr tjenester som forretningsførsel, vedlikeholdsplanlegging, salgs- og utleiemekling samt utarbeidelse og oppdatering av FDV.

Rådgivning ved kjøp og salg

UnionConsult kan bistå med faglig og juridisk ekspertise i kjøps- og salgsprosesser av bygg og eiendom. Vi har godkjente takstmenn som kan bistå med verdivurdering og takst av eiendom, og våre rådgivere har solid kompetanse innen due diligence. I utviklingsobjekter kan vi bistå med vurdering av grunn og teknisk infrastruktur, samt reguleringshensyn på tomt.

Vi leverer livssyklus- og lønnsomhetsanalyser. Vi utarbeider også tilstandsanalyser på alle nivåer hvor forhold relatert til vedlikeholdsbehov, forskriftskrav og øvrige forhold ved eiendommen blir vurdert. I tillegg gir vi råd om hva som eventuelt skal til for å oppfylle dagens krav.


Les mer om:

Forvaltning, drift og utvikling

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)