5. september 2017

Forvaltning, drift og utvikling

Vi i UnionConsult vet at et vellykket prosjekt handler om så mye mer enn å oppføre et bygg, og har med stor suksess tatt ansvar for hele livsløpet i mange bygg- og anleggsprosjekter. Vi har et eget team som følger opp bygget i hele dets levetid. Bistand fra de øvrige fagområdene i UnionConsult bidrar til at du som byggherre har et problemfritt eierskap av bygget.

Totalansvar for hele prosessen

Vi tilbyr våre tverrfaglige tjenester både før byggeprosessen starter og når bygget skal tas i bruk. Det er mange som ønsker å utvikle en tomt og realisere de merverdiene som ligger i tomten, men har ikke anledning til å gjennomføre prosessen selv. UnionConsult har ledet potensielle byggherrer fra tidsrommet hvor de ønsker å investere i eiendom – med kartlegging av potensielle objekter, lønnsomhetsanalyser, byggbarhetsanalyser og teknisk due-dilligence til juridisk bistand i og etter kjøpsprosessen.

Vår unike posisjon i markedet med vår størrelse og tverrfaglighet sørger for spesialkompetanse innen alle fag, samtidig som vi kan opprettholde en tett og personlig oppfølging som gjør at du som kommende byggherre optimaliserer din fortjeneste i prosjektet.

Når objektet er kjøpt bistår en tverrfaglig gruppe fra UnionConsult gjennom hele regulerings-, planleggings- og utførelsesprosessen med tradisjonell prosjektering og byggeledelse. Etter at eiendommen er utviklet kan vi også bistå videre i prosessen med utarbeidelse av vedlikeholdsplaner og planlegging og ledelse av tiltak som opprettholder verdien og funksjonen til objektet som er oppført. Vi kan også ta ansvar for utleie, salg og avhending av eiendom. Slik kan du som byggherre være trygg på at du alltid har et kompetent fagmiljø som ivaretar bygget fra a til å.


Les mer om: 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)