25. august 2017

Infrastruktur & telecom

Infrastruktur og telecom

Kistefjell

Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere mer eller mindre effektivt. Dette er blant annet veier og gater, flyplasser, havner, jernbaner, kraftforsyning, telekommunikasjon, bygg og vann– og avløpsnett.

Utviklingen innen Telecom, TV og radio har vært enorm de siste årene. Med inntog av 4G, digital-TV og DAB har markedet vært gjennom en aldri så liten revolusjon både når det gjelder de tekniske løsningene, men også for alle brukerne. Ny teknologi danner grunnlaget for at vi kan tenke fullstendig annerledes når det kommer til vei, bane og kommunikasjon i samfunnet.

Når det gjelder den øvrige infrastrukturen i samfunnet har kanskje situasjonen vært omvendt. De tradisjonelle kommunaltekniske tjenestene som vi tar som en selvfølge, med rent vann i springen og kloakken som forsvinner uten å forurense havet og omgivelsene, har i mange tilfeller ikke klart å holde tritt med den økende fortettingen i byene og et våtere og mer ekstremt klima.

Bærekraftig infrastruktur

Infrastrukturen må overvåkes, styres og vedlikeholdes. Det siste blir mer og mer aktuelt etter hvert som infrastrukturen blir eldre. UnionConsult kan bidra med planlegging og oppfølging av vedlikehold, oppgradering og fornyelse. Vi legger også til rette for en bærekraftig infrastruktur. Vi er med på å utvikle nye strategier og teknologier for konstruksjon av bygninger og tilhørende infrastruktur, tilpasset forventede klimaendringer, fremtidige behov for redusert utslipp og gjenbruk av ressurser.

I UnionConsult er alle disse fagfeltene samlet i en divisjon og vår kompetanse bidrar til at den kjente infrastrukturen kan opprettholdes og tilpasses dagens situasjon, samtidig som vi bidrar til at morgendagens teknologi når ut til alle.

UnionConsult har også lang erfaring med prosjektering av infrastruktur som supporterer telecomanlegg. Vi har mer enn 50 års erfaring i faget fra oppgaver for forsvaret (NATO) og Telenor.


Les mer om: 

Vann og avløp

Mast og tårn

Senderteknikk

Signal