5. september 2017

Mast og tårn

Mast og tårn

UnionConsult har spesialkompetanse innen planlegging og prosjektering av master og tårn. Vi har gjennomført en rekke oppdrag for sivile og militære installasjoner med fundamentering og konstruksjon samt prosjektledelse av større master og tårn.

Mast og tårn er en nisje-kompetanse i UnionConsult. Vi bistår offentlige og private oppdragsgivere med beregning, prosjektering og prosjektledelse innen oppsett av større og mindre mast- og tårninstallasjoner. Vår spesialkompetanse strekker seg utover de tradisjonelle oppgavene innen mast og tårn – vi er for eksempel stolte av vårt bidrag til at stupetårnet i Sandvika kan realiseres innenfor budsjett og med rett kvalitet.

UnionConsult har erfaring med antennebærere utført i betong og stål. Vi har også erfaring med komplekse radarstasjoner med tekniske løsninger for radarmontasje og klimalastutfordringer som is og vindlast. Fundamentering i løsmasser og fjell er ofte en del av totalleveransen.

Klimabeskyttelse for antenner i form av radomer og spesialtilpassede antennefester kan vi prosjektere i tillegg til at vi utfører inspeksjoner av Telecom-anlegg.

UnionConsult har arbeidet med design av prefabrikkerte master som gir optimal produksjon og montasjekostnad. Montasjemetoder og ikke minst bruk av helikopter til montasje er noe vi har lang erfaring med.


Les mer om:

Vann og avløp

Senderteknikk

Signal