5. september 2017

Vann og avløp

UnionConsult leverer tjenester innen alle fagområder tilknyttet kommunalteknikk. Vi planlegger og prosjekterer komplette løsninger, inklusive rense- og vannforsyningsanlegg. 

UnionConsult har et solid fagmiljø som prosjekterer og planlegger alle typer private og offentlige anlegg. Vi har meget god kompetanse innen hele kjeden fra vannforsyning, via ledningsnett til renseanlegg. I tillegg har vi opparbeidet oss spesialkompetanse innen klimatilpasset overvannshåndtering og har gjennomført en rekke prosjekter med åpne løsninger for håndtering av flom.

Våre rådgivere jobber tett sammen med de øvrige fagmiljøene i UnionConsult slik at vi kan tilby helhetlige løsninger hvor hele byggeprosessen fra regulering, tinglysning av rettigheter, prosjektering, prosjektledelse og planlegging av drifts og overvåkingssystemer blir ivaretatt.


Les mer om:

Mast og tårn

Senderteknikk

Signal