25. august 2017

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning

UnionConsult har et in-house juridisk fagmiljø innen offentlige anskaffelser og bygg- og eiendomsrett.
Vi har lang erfaring med problemstillinger som oppstår i byggeprosjekter og fagområdene offentlige anskaffelser, kontrakt og entreprise.

Bygg- og eiendomsrett

Vi har flere års erfaring med fagområdene offentlige anskaffelser, kontrakt og entreprise. Vi har bistått både offentlige og private byggherrer og entreprenører, og bistanden knytter seg typisk til utforming av kontrakter, endringshåndtering og sluttoppgjør. Vi rådgir også i reguleringsmessige forhold, plan- og bygningsrett og jordskifte.

Offentlige anskaffelser

UnionConsult bistår jevnlig offentlige virksomheter med å gjennomføre innkjøpsprosesser. Vi har også assistert offentlige virksomheter og private selskaper i alle faser av en anskaffelsesprosess, og har dermed en solid operasjonell og juridisk kompetanse på anskaffelsesregelverket.

Bistanden har blant annet knyttet seg til gjennomføring av konkurranser, herunder utforming av konkurransedokumenter, kontrakter, kunngjøring på Doffin, evaluering av tilbud, klagebehandling og signering av kontrakt. Den har også omfattet utforming av kravspesifikasjoner og pris- og evalueringsmodeller. Vi gir også løpende bistand i kontraktsgjennomføring, endringshåndtering og sluttoppgjør.