25. august 2017

Samferdsel

Samferdsel

UnionConsult planlegger og prosjekterer komplette samferdselsprosjekter, inkludert flyplasser og havn.

Vi prosjekterer og planlegger alle typer samferdselsprosjekter, fra små enkle gang- og sykkelstier, til deltagelse i større komplekse prosjekter. Vi har gjennomført en rekke prosjekter med spesiell fokus på havn. Vi har også spesialkompetanse på vei- og transportanlegg i og på fjell.


Les mer om: 

Bane

Vei