4. september 2017

Bane

Alt tyder på at Norge skal satse tungt på skinnegående transport i fremtiden. Vi ønsker å bidra i så stor grad som mulig for å realisere et grønt skifte i norsk transport og sikre en effektiv kollektivtransport i tiden som kommer. 

UnionConsult arbeider tett med øvrige rådgiverkontorer i prosjekter med utvikling av tog, trikk og t-bane, og vi har gjennomført prosjekter for flere av de store offentlige aktørene i markedet.


Les mer om:

Vei