4. september 2017

Vei

UnionConsult planlegger og prosjekterer vei og trafikk i alle faser, både som en del av en større tverrfaglig leveranse, men også i frittstående oppdrag. Vi har også god erfaring med å bistå andre miljøer i større samferdselsprosjekter med vår spesialkompetanse innen vei. 

Den økende befolkningsveksten gjør at det blir ennå viktigere å finne gode tverrfaglige og miljøriktige løsninger for vei og trafikk. UnionConsult har som mål å bidra til at man finner de gode løsningene i alle prosjekter og etterstreber å tilby den samme bredden og gode ingeniørkunsten i de enkle gang- og sykkelveiene som i de store prestisjeprosjektene.

Vi utfører blant annet:

  • Planlegging av vei og utendørsanlegg
  • Trafikkanalyser
  • Reguleringsplaner
  • Trafikksikkerhet
  • Skiltplaner
  • Ekspropriasjon og eiendomsoverdragelse
  • Bygge og anbudsdokumenter for vei
  • Prosjekt og byggeledelse
  • Mulighetsstudier
  • Byggesaksbehandling

Les mer om:

Bane