4. september 2017

Automatikk

Den viktigste faktoren for å oppnå god komfort og lavt energiforbruk i bygg er at alle tekniske systemer snakker sammen. I UnionConsult er det etablert en tverrfaglig gruppe som ivaretar samkjøring av de tekniske anleggene.

Vår automasjonsgruppe ivaretar samkjøring, rådgivning og prosjektering av sammensatte og komplekse styrings- og overvåkingssystemer for tekniske anlegg, med og uten sentral driftskontroll og energioppfølgingssystemer for bygg, industri og samferdsel. Automasjonsgruppa jobber tett opp mot både fagmiljøene innen elektroteknikk, VVS-teknikk og IKT/programmering for å designe løsninger som ivaretar dagens kompleksitet. Løsningene vises i et system for sentral driftskontroll som er enkelt og intuitivt for bruker.

Automasjonsgruppen i UnionConsult er tverrfaglig sammensatt av rådgivere som sammen finner de optimale løsningene i det konkrete prosjektet. Vi er stolte av å ha et av landets ledende miljøer innen automatisering, overvåking og styring av bygg, industri og samferdsel.

Vi har gjennomført prosjekter i alt fra smarte hus, til store bygg som har en netto produksjon av energi i løpet av året. Vi har også spisskompetanse innen prosessautomatisering, bane og vei.


Les mer om:

Elektro

Energi og miljø

VVS