4. september 2017

Elektro

Vår elektrogruppe tilbyr et bredt spekter av tjenester innen rådgivning, prosjektering og kontroll av elektrotekniske anlegg.

Vi gjennomfører prosjektering, utredning og systemdesign innenfor samtlige elektrotekniske fag. Vi utfører også termografering for dokumentasjon av tekniske anlegg, og alle prosjekter gjennomføres i fullverdig BIM. Våre tverrfaglige team vil alltid søke å finne de mest energieffektive totalløsninger for byggene.

Våre erfarne rådgivere har gjennomført en rekke oppdrag for mindre private oppdragsgivere og store offentlige oppdragsgivere som Statsbygg og Undervisningsbygg.


Les mer om:

Automatikk

Energi og miljø

VVS