4. september 2017

Energi og miljø

UnionConsult har gjennomført mer enn 500 enøkprosjekter, over 100 passivhus og energimerket over 1.000.000m² bygg. Vi er også en foretrukket samarbeidspartner innen design av bygg som har en netto produksjon av energi i løpet av året.

Energi- og miljøavdelingen i UnionConsult er sammensatt av to grupper rådgivere:

  1. Spesialister innen energi-effektivt design av bygg og tekniske systemer
  2. Miljørådgivere som bistår innen bærekraftig design, BREEAM og forurensning.

Innen miljørådgivning gjennomfører vi oppdrag relatert til sanering, miljøkartlegging og forurenset grunn. Vi har også BREEAM-godkjente rådgivere.

Våre energirådgivere er blant landets fremste og har gjennomført en rekke spennende prosjekter. Vi har blant annet utarbeidet forslag til energikonsept for nytt Regjeringskvartal og har designet flere bygg som har en netto energiproduksjon i løpet av året.


Les mer om:

Automatikk

Elektro

VVS