UnionConsult etablerer kontor i Drammen

UnionConsult er i stadig vekst og har etablert nytt kontor sentralt i Drammen.

Etableringen er et ledd i en strategisk satsning for å tilby et bredt utvalg av tjenester lokalt. Nyopprettelsen innebærer at vi også har fått tilført spisskompetanse på landskapsarkitektur.

UnionConsult er et tverrfaglig rådgivende ingeniør- og arkitektkontor. Vi har lenge hatt som mål å øke vår lokale tilstedeværelse for å betjene kunder på en enda bedre måte og gi råd basert på lokal kjennskap. Vi har har hovedkontor i Oslo med kontorer både i Brumunddal,  Elverum, Fredrikstad, Hamar, Hønefoss og Lillehammer. Nå var det Drammen som stod for tur.

Etableringen blir et positivt løft for oss, og gir i tillegg grobunn for ett nytt fagområde i UnionConsult – landskapsarkitektur. Med kontoret i Drammen ønsker vi å styrke vår tilstedeværelse i regionen og bygge opp et slagkraftig tverrfaglig miljø også der, sier daglig leder Jan Løkke.