UnionConsult inngår rammeavtaler med Statsbygg, Region øst

UnionConsult er tildelt samtlige rammeavtaler innen rådgivningstjenester for Statsbygg, Region øst.

Vi er stolte og ser frem til et godt samarbeid med Statsbygg i tiden fremover.

Avtalen trer i kraft høsten 2017.