UnionConsult etablerer kontor i Grimstad

UnionConsult er i stadig vekst og har etablert nytt kontor sentralt i Grimstad.

UnionConsult er et tverrfaglig rådgivende ingeniør- og arkitektkontor. De har lenge hatt som mål å øke sin lokale tilstedeværelse for å betjene kunder på en enda bedre måte og gi råd basert på lokal kjennskap. Selskapet har hovedkontor i Oslo med kontorer både i Brumunddal, Drammen, Elverum, Fredrikstad, Hamar, Hønefoss og Lillehammer. Nå var det Grimstad som stod for tur.

Etableringen blir et positivt løft for oss. Med kontoret i Grimstad ønsker vi å styrke vår tilstedeværelse i regionen og bygge opp et slagkraftig tverrfaglig miljø også der, sier daglig leder Jan Løkke. Nyopprettelsen innebærer at vi også har fått tilført spisskompetanse på VVS-anlegg på sykehus.

Tverrfaglig prosjekteringsmiljø i Grimstad

Grimstadkontoret ledes av ingeniør Torbjørn Olsen. Han kommer fra Rambøll og har 15 års erfaring med VVS-prosjektering og utførelse i både privat og offentlig sektor. Kontoret skal nå bygge opp et tverrfaglig prosjekteringsmiljø i Grimstad.

Vår styrke er at vi blir et mindre kontor som vil kunne ivareta hele den faglige bredden i alle typer prosjekter. Kontorets størrelse vil gi oss fordeler som kommer våre kunder til gode, blant annet tett samarbeid, enkel dialog og fleksibilitet. UnionConsult har kunder og oppdrag landet over og vi vil tilby hele bredden i UnionConsults tjenester. I tillegg vil vårt samarbeid med Aquapartner med deres tjenester innen vei, vann og avløp gi våre kunder på Sørlandet et enda bedre tilbud med både økt kapasitet og komplett bredde i våre tjenester. På sikt ønsker vi å rekruttere fra lokale utdanninginstitusjoner som Universitetet i Agder og Sørlandets fagskole og dermed også bidra til å styrke det tekniske fagmiljøet i regionen, sier Torbjørn Olsen.

Lokalkontoret i Grimstad er allerede i gang med ulike oppdrag for større offentlig og private byggherrer.