9. august 2017

Våre verdier

Strategi

Våre verdier åpenhet, ærlighet og redelighet skal gjenspeiles i alle våre aktiviteter.

Vår virksomhet og organisasjon baseres på ett ord: JA!

JA! uttrykker vår holdning til våre kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Det stadfester oss som en positiv, engasjert og imøtekommende rådgiver.

For alle våre kunder skal JA! – vi kan, være vår tilnærming for å løse både de enkle og de kompliserte oppgavene.

For alle våre samarbeidspartnere skal JA! – vi kan gjøre hverandre bedre, være vår tilnærming når vår kompetanse er etterspurt.

For alle våre kollegaer skal JA! – dette kan jeg hjelpe deg med, være vår tilnærming når en kollega søker støtte.

Og for alle som har vært i kontakt med oss skal de sitte igjen med en positiv opplevelse og inntrykket: JA! – UnionConsult.