9. august 2017

Strategi & verdier

Strategi

UnionConsult skal jobbe målrettet for å opprettholde vår posisjon som et av landets ledende rådgivermiljøer. Vi skal øke vår lokale tilstedeværelse gjennom etablering av kontorer i flere byer og tettsteder og har et uttalt mål om å være landsdekkende innen 2020.

Vårt verdigrunnlag

Våre verdier åpenhet, ærlighet og redelighet skal gjenspeiles i alle våre aktiviteter.

Vår virksomhet og organisasjon baseres på ett ord: JA!

JA! uttrykker vår holdning til våre kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Det stadfester oss som en positiv, engasjert og imøtekommende rådgiver.

For alle våre kunder skal JA! – vi kan, være vår tilnærming for å løse både de enkle og de kompliserte oppgavene.

For alle våre samarbeidspartnere skal JA! – vi kan gjøre hverandre bedre, være vår tilnærming når vår kompetanse er etterspurt.

For alle våre kollegaer skal JA! – dette kan jeg hjelpe deg med, være vår tilnærming når en kollega søker støtte.

Og for alle som har vært i kontakt med oss skal de sitte igjen med en positiv opplevelse og inntrykket: JA! – UnionConsult.